Oogonderzoek

We lezen voor het eerst over oogonderzoek in de Bijbel bij Leviticus 20 vers 21 bij de wetten voor de priesters , daar werden de ogen van de priesters al bekeken of ze geen vel op het oog hadden, Net zoals we door een microscoop naar het bloed kijken en daar een diagnose uit kunnen opmaken,of naar de huid ,tong of lichaamshouding kunnen kijken en daar een analyse bij kunnen opschrijven, zo kunnen we dat ook doen bij de ogen,kijken naar de kleur van het oogwit en het regenboogvlies. De een heeft blauwe ogen de ander bruine ogen of gemengde ogen.

De mens is zo geschapen, dat God de Kunstenaar en de Bouwmeester ervan is, niemand heeft later zo iets wonderlijks kunnen maken, zoals de mens kan functioneren. De mens volwassen en volmaakt uit Gods hand geschapen. De voortplanting is het bewijs van het wonder van "Het Leven". Uit een eicel en zaadcel ontwikkeld er in 40 weken een kompleet mensje. We zijn uit een cel voortgekomen, daarom communiceren alle cellen met elkaar en werken ze als een geheel.

Om dit duidelijk te maken verwijzen we naar 1 Korinthe 12 vers 14 tot 26:

14. Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden.
15.Indien de voet zeide:Dewijl ik de hand niet ben,zo ben ik van het lichaam niet;is hij daarom niet van het lichaam?
16. En indien het oor zeide :Dewijl ik het oog niet ben,zo ben ik van het lichaam niet;is het daarom niet van het lichaam?
17. Ware het gehele lichaam het oog,waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor,waar zou de reuk zijn?
18. Maar nu heeft God de leden gezet,een iegelijk van de zelve in het lichaam,gelijk Hij gewild heeft.
19. Waren zij alle maar een lid waar zou het lichaam zijn ?
20. Maar nu zij er wel vele leden, doch maar een lichaam.
21. En het oog kan niet zeggen tot de hand :ik heb u niet van node;of wederom het hoofd tot de voeten :Ik heb u niet van node.
22. Ja veel eer de leden ,die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn ,die zijn nodig.
23. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn , dezelve doen wij overvloediger eer aan;en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering.
24. Doch onze sierlijke hebben het niet van node;maar God heeft het lichaam zo samen gevoegd;gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan de zelve heeft
25. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij,maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen.
26. En hetzij een lid lijdt, zo lijden alle leden mede;hetzij dat een lid verheerlijkt wordt,zo verblijden zich alle leden mede.

Het oog is een boeiend stukje van het menselijke gezicht en kan ons meer vertellen dan je in eerste instantie denkt. Als je ogen nauwkeuriger bekijkt zie je dat elk oog een heel eigen tekening laat zien. Het oog is te vergelijken met een vingerafdruk. Ieder mens heeft een eigen patroon, want ieder mens is immers uniek.

Terug

Contact

neem gerust contact met ons op

* Deze velden zijn verplicht. Wanneer u mijn website bezoekt en uw naam, e-mailadres e.d. invult , dan heeft u bij Uw privacy gelezen waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe.

Tijdelijk gesloten

De praktijk is tijdelijk gesloten.

Contactgegevens

T. M. J. Schot

Spoorlaan 10

3931 GB Woudenberg

BTW-ID: NL001185900B77

schot1954@gmail.comVerwerkingsovereenkomst

Behandelovereenkomst volwassenen

Behandelovereenkomst kinderen

Waarnemer praktijk bij afwezigheid, ziekte of uitval